Breslaujos g. 3
Kaunas, Lietuva
Pir - Pen 8:00 - 17:00
Savaitgaliais nedirbame
Turite klausimų?
Susisiekite!

Dujinis kaloriferis - šildytuvas - VRA / VRC | Benson Heating

Korpusas: Iš automatiniu būdu formuojamo, galvaniniu būdu cinkuoto plieno pagamintas sandarios konstrukcijos šildytuvo korpusas yra funkcionalus, tačiau gražios išvaizdos. Prieigą prie degiklio ir valdiklių sekcijos užtikrina atverčiamos šoninės durys per visa plotį. Korpusas yra užgrūdintas krosnyje, padengtas epoksido miltelių danga ir nudažytas ilgaamžiais "Kestrel Grey" dažais. Šilumokaitis: Iš aliuminiu padengtų plieno vamzdžių suformuotos kompaktiškos, tačiau labai efektyvios ke...

Korpusas: Iš automatiniu būdu formuojamo, galvaniniu būdu cinkuoto plieno pagamintas sandarios konstrukcijos šildytuvo korpusas yra funkcionalus, tačiau gražios išvaizdos. Prieigą prie degiklio ir valdiklių sekcijos užtikrina atverčiamos šoninės durys per visa plotį. Korpusas yra užgrūdintas krosnyje, padengtas epoksido miltelių danga ir nudažytas ilgaamžiais "Kestrel Grey" dažais.

Šilumokaitis: Iš aliuminiu padengtų plieno vamzdžių suformuotos kompaktiškos, tačiau labai efektyvios keturių praėjimų „S" formos sąrankos šilumokaičio konstrukcija yra tokia, kad jo gamyboje nebūtų naudojami jokie įtempius indukuojantys suvirinimo procesai. Galima pasirinkti nerūdijančio plieno šilumokaičio vamzdžius.

Degiklis: Šildytuvuose naudojami tylūs, daugialiepsniai, mažai azoto oksidų išmetantys degikliai, turintys automatinj elektroninį kibirkštinį uždegimą ir liepsnos jonizacijos detektorius. Degiklio kartu su šilumokaičiu bendras efektyvumas gali viršyti 91%.

Efektyvumas: Kiekvienas šios šeimos šildytuvas buvo projektuojamas bei kuriamas nepamirštant apie degalų taupymą ir jų efektyvumas viršija privalomus CE teisės aktų reikalavimus. Visų šildytuvų efektyvumas atitinka ES rinkai keliamus 2006 metų Statybos nuostatų L2B dalies reikalavimus bei atitinka kriterijus.

Kuras: Šildytuvuose galima naudoti gamtines dujas (G20) arba suskystintas naftos dujas (propanas G31).

Sandarus degimo kontūras: Visuose šiidytuvuose gamykloje įrengiami dūmtakių ventiliatoriai, kurie leidžia šildytuvą eksploatuoti uždarosios apytakos arba ventiliatoriumi vėdinamo dūmtakio režimu. Dūmtakio ventiliatorius yra sujungtas su degiklio valdymo sistema per skirtuminio slėgio jutiklį.

Oro paskirstymas: Oro judėjimą VRA šildytuvų atveju užtikrina aerodinaminių paviršių tipo ašiniai ventiliatoriai, kurie išskiria šilumą tiesiai į šildomas patalpas pro reguliuojamų horizontalių žaliuzių komplektą. Prie ortakių jungiami VRC tipo šildytuvai tiekiami su išcentriniais ventiliatoriais ir išleidimo kanalų prijungimo antvamzdžiais.

Valdikliai: Šildytuvuose yra visi reikalingi saugos valdikliai, įskaitant apsaugą nuo perkaitimo, bei išorinės valdymo jungtys, įskaitant „vien tik ventiliatorius" parinktį ventiliacijai vasaros metu. Automatiniam veikimui tiesiog tereikia prijungti laiko ir temperatūros valdiklius. Benson gali parūpinti visa eilę alternatyvių integruotų valdymo pultų, kurių pasirinkimas svyruoja nuo paprastų skaitmeninių / mechaninių valdiklių iki visiškai optimizuotų sistemų. Benson valdymo sistemos skirtos montuoti atskirai nuo prietaiso, elektros laidų sujungimą atliekant kitiems.

Bandymai, atitikties patvirtinimas ir sertifikavimas: Benson Heating padaliniui yra suteiktas ISO kokybės užtikrinimo sertifikatas - sertifikato numeris FM14923. Visi dujiniai šildytuvai buvo išbandyti nepriklausomoje paskelbtoje įstaigoje ir buvo patvirtinta, kad atitinka CE standartų reikalavimus. Prieš siunčiant kiekvieno šildytuvo veikimas yra patikrinamas ir išbandomas.

Garantija: Benson Variante2 dujiniams šildytuvams suteikiama dviejų metų garantija.

VRA/VRC/VRD dujiniai kaloriferiai
Montavimo instrukcijos
Atitikties deklaracijos
Brošiūros
Laidų pajungimo schema
ГОСТ sertifikatai Rusijai
SmartCom valdymo pultas
Montavimo instrukcijos
Brošiūros
Laidų pajungimo schema On/Off 1Ph šildytuvams
Laidų pajungimo schema On/Off 3Ph šildytuvams
Laidų pajungimo schema Hi/Low 1Ph šildytuvams
Laidų pajungimo schema Hi/Low 3Ph šildytuvams
Laidų pajungimo schema Moduliaciniams 1Ph šildytuvams
Laidų pajungimo schema Moduliaciniams 3Ph šildytuvams
Kaminai - dūmtakiai
Atitikties deklaracijos
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montavimo normos: Benson kompanijos dujinius šildytuvus montuoti ir atiduoti eksploatuoti gali tik kompetentingas asmuo, kuris turi laikytis Benson montavimo ir atidavimo eksploatuoti instrukcijų, atitinkamų vietos bei nacionalinių standartų, praktikos kodeksų ir bet kokių vietos valdžios pareigūnų, priešgaisrinės apsaugos tarnautojų ar draudikų reikalavimų.

Vietos parinkimas: Renkant vietą šildytuvui, turi būti atsižvelgta į šiuos punktus:
Benson dujiniai šildytuvai gali būti išdėstomi ant lygaus ir nedegaus paviršiaus, užkeliami ant gembių ar tvirtinami prie jų arba pakabinami naudojant M10 fiksavimo elementus. Rekomenduojama, kad taikant gembinių laikiklių arba pakabinimo būdą, būtų naudojami gamintojo specialiai tam sukurti laikikliai. Reikia visuomet stengtis užtikrinti, kad gembiniai laikikliai ar kitokie montavimo taškai būtų konstrukciniu požiūriu pakankami.
Reikia stengtis užtikrinti, kad būtų laikomasi rekomenduojamų maksimalaus/minimalaus montavimo aukščio, techninei priežiūrai būtinų tarpų, oro išleidimo, sugrąžinimo ir recirkuliacijos reikalavimų. Reikia atsižvelgti j dūmtakio kelią ir didžiausią leistiną ilgį, dujų ir elektros tiekimo sistemų prijungimo galimybes bei apsaugoti nuo tiltinių kranų, automobilinių krautuvų ir pan.
Norint efektyviai paskirstyti šiltą orą, reiktų rinktis šildytuvus su laisvai pučiančiais ašiniais ventiliatoriais ir, atsižvelgus į išmetimo charakteristikas, išdėstyti juos taip, kad išleidžiamas oras išvengtų bet kokių greta esančių užtvarų, pertvarų ar kitokių apčiuopiamų kliūčių.Tose vietose, kur siūloma įrengti daugiau nei vieną šildytuvą, siekiant užtikrinti optimalų pasiskirstymą, reiktų taikyti bendrą tolygios oro cirkuliacijos schema.
Vietos parinkimas valdiklių požiūriu dažniausiai priklauso nuo pasirinkto jų tipo. Jei valdymo prietaisuose yra įmontuotų ar nuotolinių temperatūros jutiklių, reikia stengtis užtikrinti, kad šiejutikliai galėtųtinkamai atspindėti šildytuvo aptarnaujamą zoną. Jutikliai turėtų būti išdėstomi vietose, kuriose nepasitaiko šaltų skersvėjų.
Jei kyla kokių nors abejonių dėl bet kurio šildytuvo ar valdymo prietaisų išdėstymo aspekto, kreipkitės į Benson atstovus.

Dujų vamzdynai: Dujų tiekimo vamzdynų matmenys ir montažas turi atitikti visų tiesiogiai susijusių standartų bei teisės aktų reikalavimus, šildytuvo srautus bei maksimalaus/minimalaus įleidimo slėgio reikalavimus. Prie kiekvieno šildytuvo turi būti įrengti izoliuojantys dujų čiaupai ir aptarnavimo antvamzdžiai. Rekomenduojama, kad galutinis visų Variante2 dujinių šildytuvų prijungimas būtų atliekamas aprobuotais tinkamo dydžio lanksčiais dujų sistemų jungiamaisiais elementais.

Ypatingos rizikos vietos: Jei siūloma montuoti šildytuvą ypatingos rizikos zonoje (įskaitant, tačiau neapsiribojant tomis zonomis, kuriose yra lengvai užsiliepsnojančių garų, kur purškiami dažai, kur vykdami medžio darbai ar taikomi kiti procesai, kuriuose susidaro lengvai užsiliepsnojančių dulkių), tuomet šildytuvo montavimui gali būti taikomi didesni suvaržymai, papildomos instrukcijos bei reikalavimai. Be to, aplinka, kurioje yra chlorintų ar halogenintų angliavandenilių, riebalus nuimančių tirpiklių, stireno darinių, kitų laminavimo medžiagų ar ore esančių silikono dalelių, gali sukelti šilumokaičio koroziją, todėl primygtinai rekomenduojame prieš pradedant montavimo darbus pasitarti su Benson atstovais. To nepadarius garantija gali nebegalioti arba sumažėti jos apimtys.

Perspėjimas: Kuomet nurodyta tam tikrose konflgūracijose, galima įrengti šildytuvus aplinkose, kur yra lengvai užsiliepsnojančių garų, daug ore pakibusių dulkių, lengvai užsiliepsnojančių dulkių, chlorintų ar halogenintų angliavandenilių, riebalus nuimančių tirpiklių, stireno darinių, kitų laminavimo medžiagų ar ore pakibusių silikono dalelių, bet rekomenduojame prieš tai pasitarti su Benson atstovais.

Montavimas aparatinėje/kitoje patalpoje: Jei tenkinami tam tikri kriterijai, galima Variante2 VRC šildytuvus (su išcentriniu ventiliatoriumi) montuoti aparatinės viduje arba kitoje patalpoje. Tais atvejais, kai siūloma jrengti šildytuvą tokioje vietoje, grįžtančio oro ir išleidžiamo oro ortakių išdėstymas turi būti toks, kad netrukdytų dūmtakio ar degiklio darbui. ldealiu atveju tiek šilto oro išleidimo, tiek ir grįžtančio oro ortakiai būtų aiškiai nuvesti į šildytuvą ir iš jo.

Oro tiekimas: Degimo procesui reikalingo oro tiekimo ir prietaiso ventiliacijos užtikrinimas gali būti privaloma sąlyga. ES ventiliacijai taikomi reikalavimai priklauso nuo šildytuvo padėties.
Kai šildytuvai montuojami tiesiai šildomose patalpose (t. y., ne aparatinėje ar kitoje patalpoje), degimo procesui reikalingo oro tiekimo ar šildytuvo ventiliacijos oro nuvedimo nereikės, jei šildytuvas įrengtas dirbti uždarosios apytakos režimu (t. y., su realiomis dūmtakio bei degimo procesui reikalingo oro ortakio jungtimis) arba jei oro kaitos greitis šildomoje patalpoje yra 0,5 oro pakeitimo per valandą ar didesnis. Jei siūloma montuoti šildytuvą dirbti vien tik dūmtakio režimu (t. y., be realaus degimo procesui reikalingo oro ortakio prijungimo) ir jei šildomos patalpos oro kaitos greitis yra mažesnis nei 0,5 oro pakeitimo per valandą, tai bus butina jrengti arba angas natūraliai ventiliacijai, arba mechaninę ventiliaciją. Jei šildytuvai montuojami aparatinės viduje arba atskiroje patalpoje, reikės užtikrinti tiek degimo procesui, tiek ir bendrai ventiliacijai reikalingo oro tiekimą, įrengiant ventiliacijos angas apačioje ir viršuje. Galima aparatinę ar kitą patalpą ventiliuoti ir mechaniniubūdu.

Dūmtakiai: Šildytuvai tinka naudoti ir uždarosios apytakos režimu, ir ventiliatoriumi vėdinant dūmtakį. (montuoti dūmtakio ventiliatoriai leidžia šildytuvą sumontuoti per kelis metrus nuo dūmtakio/degimui reikalingo oro ortakio išėjimo taškų.
Variante2 dūmtakio/degimui reikalingo oro ortakio antvamzdžiai yra šildytuvo gale, o nuo jų dūmtakius/ ortakius galima vesti horizontaliai arba vertikaliai. Dūmtakio ir degimui skirto oro ortakio skersmuo negali būti mažesnis, nei nurodyta šios brošiūros duomenų skyreliuose. Benson siūlo pilną asortimentą suderinamų dūmtakių ir griežtai rekomenduojama naudoti būtent šiuos dūmtakius.
Kitame puslapyje montavimo duomenų lentelėje pateikti maksimalūs leidžiami ilgiai skirti tik vaizdui susidaryti, o montuotojai turi nepamiršti, kad 45° bei 90° dūmtakio alkūnės sumažina galimą ilgį - kiekviena 45° alkūnė atitinka 0,5 metro tiesaus dūmtakio, o kiekviena 90° alkūnė atitinka 1 metrą tiesaus dūmtakio.
Dūmtakio kelią ir išvedimo tašką parinkti reikia labai atidžiai, todėl rekomenduojama, kad montuotojas, prieš pradėdamas montavimą, peržiūrėtų montavimo ir atidavimo eksploatuoti instrukcijas.

Papildoma informacija: Anksčiau išdėstyta informacija pateikta siekiant patarti. Daugiau išsamesnės informacijos galima rasti atitinkamose montavimo, atidavimo eksploatuoti ir techninės priežiūros instrukcijose arba galite kreiptis į UAB Orfėjas kompaniją.

Modelis 12 20 30 42 50 60 72 95 120 145
Senas modelis 40 70 100 135 170 200 250 330 410 490
Atiduodamoji galia kW 12 20 29 39 49 59 72 96 120 144
Oro sistemos duomenys Oro srautas m3/val. 1116 1980 2844 3456 4356 5544 6840 8136 11088 13608
Temperatūros pakėlimas °C 32 30 31 36 34 32 32 35 32 32
Nupučiamas atstumas VRA m 8 15 18 22 24 27 31 32 38 39
Ventiliatoriaus statinis slėgis VRC Pa 100 125 100 150 150 180 150 180 200 200
Kuro sunaudojimas Gamtinės dujos m3/val. 1,37 2,23 3,38 4,50 5,63 6,76 8,33 11,12 13,87 16,63
Suskystintos dujos m3/val. 0,52 0,86 1,30 1,73 2,16 2,59 3,21 4,28 5,34 6,41
Minimalus dujų įleidimo slėgis Gamtinės dujos mbar 17,5
Suskystintos dujos mbar 37,0
Dujų jungtis BSP/Rc 1/2" 3/4"
Elektros įvadas Maitinimas VRA V/fazių/hz 230/1/50
VRC V/fazių/hz 230/1/50 415/3/50
Pilnutinė apkrovos srovė VRA amp 0,4 0,7 0,8 1,2 1,6 2,7 2,8 3,4 4,8 5,8
VRC amp 2,0 2,0 2,0 6,0 8,0 8,0 9,0 12,0 6,0 6,0
Dūmtakio ir degimui reikalingo oro detalės Dūmtakio skersmuo mm Ø 80 80 100 100 100 100 130 130 130 130
Degimui reikalingo oro atvamzdžio skersmuo mm Ø 80 80 100 100 100 100 130 130 130 130
Maks. ilgis Horizontalus m 3,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 8,0 8,0 8,0 8,0
Vertikalus m 5,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Montavimo aukštis VRA Min. m 1,8 1,8 2,0 2,0 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4
Maks. m 2,5 2,5 3,2 3,2 4,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0
Minimalus
atstumas
nuo šildytuvo
VRA/VRC k. pusėje mm 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250
d. pusėje mm 800 800 800 800 800 800 950 950 950 950
Viršuje mm 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
Apačioje mm 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
VRA Gale mm 300 350 400 500 500 560 560 560 560 630
VRC Gale mm 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
Bendri matmenys Visi Aukštis mm 440 440 545 650 910 910 650 800 980 1150
Plotis mm 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1750 1750 1750 1750
VRA Gylis mm 841 881 893 893 893 893 1023 1023 1023 1023
VRC Gylis mm 1134 1175 1175 1175 1246 1246 1305 1376 1625 1625
Triukšmo lygis dB(A) 53 55 57 58 61 65 61 63 66 66
Bendras svoris VRA kg 71 76 90 104 120 138 181 203 242 279
VRC kg 82 87 108 126 142 160 216 238 281 323

Nupučiamo atstumo duomenys parodo atstumą iki taško, kuriame vidutinis oro judėjimo greitis yra 0,25 m/s.
Pastaba: kuro sunaudojimo ir atiduodamosios galios skaičiavimai remiasi žemiau pateikiamu kuro kaloringumu:

  • Gamtinės dujos (G20) - 37,78 MJ/m3
  • Suskystintos dujos - propanas (G31) - 95,65 MJ/m3

Degimo procesui reikalingo oro prijungimas nėra būtinas.
Dūmtakio ir degimo procesui reikalingo oro ortakio maksimalus ilgis pateiktas tik bendram vaizdui susidaryti. Išsamesnės informacijos ieškokite montavimo instrukcijose.
Jei naudojami oro sodintuvai - destratifikatoriai, maksimalus montavimo aukštis gali būti didesnis už rekomenduojamą dydį.
Triukšmo lygiai išmatuoti 3 m atstumu nuo prietaiso.

Dujinio kaloriferio VRA/VRC matmenys

Modelis 12 20 30 42 50 60 72 95 120 145
Senas modelis 40 70 100 135 170 200 250 330 410 490
A Visi mm 440 440 545 650 910 910 650 800 980 1150
B Visi mm 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1750 1750 1750 1750
C VRA mm 841 881 893 893 893 893 1023 1023 1023 1023
VRC mm 1134 1175 1175 1175 1246 1246 1305 1376 1625 1625
D Visi mm Ø 80 80 100 100 100 100 130 130 130 130
E Visi mm 755 755 755 755 755 755 1365 1365 1365 1365
F Visi mm 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
G Visi mm 640 640 640 640 640 640 770 770 770 770
H Visi mm 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
J VRC mm 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36
K Visi mm 60 60 100 100 100 100 100 100 100 100
L Visi mm 120 120 140 140 140 140 255 255 255 255
M Visi mm 192 192 192 190 190 190 256 256 256 256
N Visi mm 278 309 395 508 636 766 490 647 808 975
P Visi mm 680 680 680 680 680 680 810 810 810 810
Q Visi mm 103 103 103 103 103 103 95 95 95 95
R Visi mm 137 169 158 147 149 150 175 167 175 177
S VRC mm 390 390 495 600 730 860 600 750 930 1100
T VRC mm 729 729 729 729 729 729 1339 1339 1339 1339

Dūmtakių sistemos VRA/VRC dujiniams kaloriferiams

Pastabos:
Patamsinti dūmtakio komponentai sudaro horizontalių ir vertikalių dūmtakio/degimo procesui reikalingo oro ortakio komplektus.
Aukščiau pateiktuose brėžiniuose pavaizduoti tipiniai išdėstymo variantai. Realių montavimo instrukcijų ieškokite montavimo ir eksploatavimo vadove.