Vasaros metu, ypač saulėtomis dienomis, dauguma patalpų perkaitinamos dėl didelių šilumos pritekėjimų per langus ir karšto lauko oro infiltracijos. Gamybinėse patalpose šilumą papildomai išskiria įvairūs įrengimai, staklės, apšvietimas ir darbuotojai. Padidėjus patalpų temperatūrai, gali sutrikti įrenginių darbas, taip pat darbuotojai patiria didelį diskomfortą, jei tokiose patalpose nėra įrengtos oro vėsinimo įrangos. Aukšta oro temperatūra patalpose didina tikimybę įrenginių perkaitinimui, todėl įrenginiai gali fiziškai sugesti. Taip pat aukšta temperatūra mažina darbuotojų produktyvumą, didėja padaromų klaidų kiekis, blogėja žmonių savijauta bei atsiranda pavojus jų sveikatai.

Pramoniniuose pastatuose orą atvėsinti freoniniais įrenginiais yra neekonomiška, nes visa patalpose išskiriama arba iš lauko infiltruojama šiluma turi būti kompensuojama atitinkama šalčio galia. Tai labai didina energijos sąnaudas. Kadangi patalpų oras recirkuliuojamas, reikalingas ir ypatingas patalpų sandarumas, o tai pramonės patalpose beveik neįmanoma. Daug efektyviau tokiose patalpose naudoti vandenį garinančius adiabatinius oro vėsintuvus, kurie įkaitusį patalpos orą išstumia į lauką, pakeičiant jį atvėsintu lauko oru. Taip pat kondicionuojant patalpas, mažinama patalpų santykinė drėgmė, oras išsausėja. Adiabatiniai oro vėsintuvai palaiko norminius patalpų oro parametrus, bei suteikia komfortą.

Pastatuose, kuriuose numatomos šalčio mašinos (čileriai) - įrenginiai ruošiantys šaltą vandenį patalpų vėsinimui, patalpas galima atvėsinti ventiliatoriniais konvektoriais (fancoilais) arba vandeniniais oro vėsintuvais. Ventiliatorinius konvektorius bei vandeninius oro vėsintuvus žiemos metu galima taip pat panaudoti patalpų šildymui, paduodant šiltą vandenį iš pastato katilinės arba iš reversinio šilumos siurblio.

Įvairių gamybinių procesų aušinimui dažnai naudojamas vanduo arba vandens tirpalas, šio vandens tirpalo aušinimui naudojami aušintuvai, kurie montuojami lauke ir paduodamą karštą vandenį efektyviai atvėsina panaudodami lauko orą. Labai panašūs savo išvaizda, tačiau atliekantys kitą funkciją yra kondensatoriai. Jie montuojami lauke ir skirti lauko oru sušildyti arba atvėsinti šalčio mašinų arba šilumos siurblių šaltnešį.